Афанасьева Н. Будущее за инновациями!

Афанасьева Н. Будущее за инновациями!// Бұланды Ақпарат.- 2018.- 2 февраля.- С.3.
Яковлева Г. Сакральная география Казахстана

Яковлева Г. Сакральная география Казахстана// Бұланды Ақпарат. - 2018.- 2 февраля.- С.4.
Жоба кеңсесі ашылды

Жоба кеңсесі ашылды // Арқа ажары.- 2018.- 27 қаңтар.- 3 б.