Информационная бюлетень новых поступлений
Информационная бюлетень новых поступлений

1. 25 белес. Елбасының қанатты сөздері мен олардан туындаған ой – тұжырымдар/ құрастырған Айдос Үкібай.- Алматы: Тау Қайнар, 2016.- 272 б.
2. Адырбек, Көлбай. Тәуелсіздікке талпыныс: Публицистикалық мақалалар.- Алматы: Айғаным баспа үйі, 2016. – 380 б. – (Тәуелсіздік толғаныстары).
3. Айымбетов, Мәди. Таңдамалы шығармаларының жинағы: 5 томдық.т.1: Әңгімелер.- Алматы: Дәуір, 2016.- 496 б.
4. Айымбетов, Мәди. Таңдамалы шығармаларының жинағы: 5 томдық.т.2: Хикаяттар.- Алматы: Дәуір, 2016.- 424 б.
5. Асанұлы, Жұма – Назар. Ер едігенің тарихы: Монография.- Алматы: Нұрсәт, 2016.- 190 б.
6. Ахетов, Амантай. Жеңіс перхенттері: Роман.- Алматы: Айғаным баспа үйі, 2016. – 380 б. – (Тәуелсіздік толғаныстары).
7. Әбуғазы, Мұрат. Қазақтың домбыра өнері.- Алматы: Нұрсәт, 2016.- 480б.
8. Әділет Жұмабай = Adilet Zhumabay: Фотоальбом / құраст.: Ж. Сағымбай.- Алматы: Айғаным баспа үйі, 2016. – 190 б.
9. Әлібекұлы, Ақжігіт. Мысырдағы түркі – қыпшақ әдебиеті: Монография.- Алматы: Массагет 21, 2016.- 208 б.
10. Әмірбекұлы, Сейсен. Жұмбағы көп жаратылыс: Ғылыми – көпшілік басылым.- Алматы: BAVIS systems, 2016.- 288 б.
11. Байтасов, Азамат. Бәсекеге қабілеттілігі.- Алматы: Таймас, 2016.- 136 б.
12. Байтасов, Азамат. Жағрафия киелі Құранда = География в священном Коране.- Алматы: Таймас, 2016.- 96 б.
13. Бейсенбайұлы, Жарылқап. Чокан Валиханов: Историко – библиографическое повествование.- Астана: Фолиант, 2016.- 752 с.: 40 с. фотоилл.
14. Бейсенұлы, Берік. Қалам мен ғалам.- Алматы: BAVIS systems, 2016.- 324 б.
15. Бораш, Қуат. Өз елім- өркениетім.- Алматы: Қазақстан Кітап Палатасының Даму орталығы, 2016.- 384 б.
16. Бостандық жырының бозжорғасы: Ақын, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Несіпбек Айтұлы туралы ой – толғамдар/ Құраст.: С. Сабырбеков.- Астана: Фолиант, 2016.- 480 б.
17. Бөкейхан, Әлихан. Шығармалары – Сочинения. Т. 1: Мақалалар, ғылыми зерттеулер, экспедиция материалдары, фельтондар, көркем аудармалар, хаттамалар, хаттар.- Астана: Сарыарқа, 2016.- 608 б.
18. Бөкейхан, Әлихан. Шығармалары – Сочинения. Т. 2: Мақалалар, ғылыми зерттеулер, экспедиция материалдары, фельтондар, көркем аудармалар, хаттамалар, хаттар.- Астана: Сарыарқа, 2016.- 608 б.
19. Булеков, Сагади. Тюркский вклад в мировую культуру и цивилизацию: Монография.- Алматы: BAVIS systems, 2016.- 316 б.
20. Доспанбетов, Ұзақбай. Абылайдың ақ туы: Тарихи роман.т.1.- Алматы: Томирис 21, 2016.- 400 б.
21. Доспанбетов, Ұзақбай. Абылайдың ақ туы: Тарихи роман.т.2.- Алматы: Томирис 21, 2016.- 400 б.
22. Ержанова, Сәуле. Ежелгі дәуір әдебиетіндегі көне түркілік сарын.- Алматы: Таймас, 2016.- 152 б.
23. Жамбыл: Энциклопедия / Бас. Ред. Тойбаева Ж. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2016.- 616 б.
24. Железняков, Б. А. Таңбалы: Жартастағы сурет өнері ескерткіш. Төңірегі, табиғаты, қорық – мұражайы = Таңбалы: Памятник наскального искусства окрестности природы, заповедник – музей: Фотоальбом.- Алматы: БПКА, 2016.- 240 б.: 2 басылым, өңделіп толықтырылған.
25. Исәділ, Алмат. Аспантау: Өлеңдер мен ой- толғамдар.- Алматы: Массагет 21, 2016.- 192 б.
26. Қазақтың бата – тілек, өсиеттері/ құраст: Жаңыл Нұралиева. – Алматы: «Балауса баспасы», 2016.- 384 б.
27. Қанафияұлы, Назарбек. Түнекті түрген найзағай.- Алматы: Қазақстан Кітап Палатасының Даму орталығы, 2016.- 288 б.
28. Лама, Шариф Қайрат. Дініңді ұстай алсаң – қасиетің, ұстай алмасаң қасіретің.- Алматы: БПКА, 2016.- 296 б.
29. Мәсімханұлы, Дүкен. Таңдамалы. Үш томдық: Зерттеулер. Т. 1: Мұхтар Әуезов және Лу Шүн; Жыр – Жебе.- Астана: Фолиант, 2016.- 600 б.
30. Мәсімханұлы, Дүкен. Таңдамалы. Үш томдық. т.2. Әр жылғы зерттеулер.- Астана: Фолиант, 2016.- 568 б.
31. Мәсімханұлы, Дүкен. Таңдамалы. т. 3: Әр жылғы зерттеулер.- Астана: Фолиант, 2016.- 560 б.
32. Мұқағали Мақатаев: Энциклопедия. – Алматы: ҚазАқпарат, 2016.- 858 б.
33. Нарымбетов, Сатыбалды. Көзімнің қарасы = Художник большого стиля.- Алматы: Хан Тіңірі, 2016.- 618 б.
34. Нұрманов, Ақан. Құланның ажалы: роман, хикаяттар.- Алматы: Нұрсәт, 2016.- 380 б.
35. Оразалин, Нұрлан.Шығармалар жинағы. т.7: Жыр кітабы.- Алматы: Ан Арыс, 2016.- 352 б.
36. Оразалин, Нұрлан.Шығармалар жинағы. т.8: Пьесалар, театр және драматургия туралы ойлар.- Алматы: Ан Арыс, 2016.- 424 б.
37. Оразалин, Нұрлан.Шығармалар жинағы. т.9: Сұхбаттар, сапарнамалар, мақалалар.- Алматы: Ан Арыс, 2016.- 400 б.
38. Оразалин, Нұрлан.Шығармалар жинағы. т.10: Тамырлар, Арналар. Тұлғалар.- Алматы: Ан Арыс, 2016.- 496 б.
39. Оспан, Әлсейіт. Сезім сәулесі: Публицистикалық мақалалар, әңгімелер.- Алматы: Айғаным баспа үйі, 2016.- 190 б. – (Тәуелсіздік толғаныстары).
40. Президент – 2016.- Большая политика = President of Kazahstan. Grand Politics in 2016: Фотоальбом.- Алматы: Тау Қайнар, 2016.- 296 б.
41. Сарай, Әнес. Бес мейрам: Тарихи деректер аясында.- Астана: Фолиант, 2016.- 560 б.
42. Сәттібай, Көсемәлі. Менің елім: Публицистикалық мақалалар.- Алматы: Нұрсәт, 2016.- 396 б. - (Тәуелсіздік толғаныстары).
43. Сәулебек, Айтбай. Қамшысөз: Публицистикалық мақалалар.- Алматы: Қаламгер, 342 б.- (Тәуелсіздік толғаныстары).
44. Сейсенбаев, Роллан. Көптомдық шығармалар жинағы. т.3: Әңгімелер (1964 - 1980).- Алматы:Халықаралық Абай клубы,2016.- 444 б. – (ХХІ ғасыр ғасыр прозасы).
45. Сейсенбаев, Роллан. Көптомдық шығармалар жинағы: Роман т.4: Шайтанның тағы. - Алматы:Халықаралық Абай клубы,2016.- 444 б. – (ХХІ ғасыр ғасыр прозасы).
46. Сидоркин, В. Суретшілер әулеті. Е. Сидоркин. Г. Ысмайылова. В . Сидоркин = Династия художников. Е. Сидоркин. Г. Ысмайылова. В . Сидоркин = The dynasty of artists. E.Sidorkin. G. Ismailova. V.Sidorkin. Фотоальбом.- Алматы: БПК, 2016.- 164 б.
47. Смағұл, Бақытбек. Қолбасшы күнделігі = Дневник полководца; құраст.: Смағұл Бақытбек.- Алматы: Хан Тәңірі, 2016.- 456 б.
48. Смағұл, Бақытбек. Тағдыр = Ад судьбы.- Алматы: Хан Тәңірі, 2016.- 448 б.: 8 б. түрлі – түсті жапсырма.
49. Солтанбаева, Гүлнар. Мәңгілік өнер: ою – өрнек тарихы.- Алматы: Таймас, 2016.- 128 б.
50. Сүйінбике – ұлы дала аруы: Танымдық – көпшілік басылым / құраст.: Ш. Бейсенова, Ж. Әскербекқызы.- Астана: Фолиант, 2016.- 192 б. – (Ұлы дала арулары).
51. Тайпале, Илкка. Финляндияның 100 әлеуметтік инновациясы.- Алматы: БПКА, 2016.- 288 б.
52. Тәшенов, Төреғали. Қара жердің кіндігі.- Алматы: BAVIS systems, 2016.- 288 б.
53. Тоқашбаев, Марат. Жан – Дауыс: Публицистикалық мақалалар.- Алматы: Нұрсәт, 2016.- 380 б. - (Тәуелсіздік толғаныстары).
54. Үркімбай, Рысбек. Елі үшін еміренгендер: Публицистикалық мақалалар.- Алматы: Нұрсәт, 2016.- 380 б. - (Тәуелсіздік толғаныстары).
55. Ұлы даланың қорғаушылары = Хранители великой степи = A countru of great steppe: Фотокітап / Құраст. Б. Аяған. – Алматы: Тау Қайнар, 2016.- 321 б.
56. Шайқақов, Жолболсын. Алтын діңгек: Деректі повесть: Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ата – анасы туралы.- Алматы: Таймас, 2016.- 112 б.
57. Шайхыұлы, Ермахан. Сандалған сауал: Сатира.- .- Алматы: BAVIS systems, 2016.- 272 б.

Составила: Библиограф ЦРБ: Куанышева З.К.скачать dle 10.6фильмы бесплатно

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.