Информационный бюллетень новых поступлений

1.Айғабылұлы А. Оқу құралы.- Алматы: Дәуір – Кітап, 2013.- 104б.

2.Аяпова Т.Т. Қазақ тілі (А 1,А 2, В1, В2): Оқу құралы.- Алматы: Ана тілі, 2013.- 384б.

3.Әбутәліп,О.М. Ісқағаздардың мемлекеттік тілде жүргізу. Оқу құралы.- Астана: Ш. Шаяхметов атындағы Тілдерді дамытудың республикалық үлесі, 2013.- 272 б.

4.Әли А. Владимир Смирнов – человек – победитель. – Астана: ТОО Общество инвалидов – Чернобылец, 2013.- 238 с.

5.Әлімқұлов Т. Шығармалары.- т. 1.- Алматы: Қаз Ақпарат, 2013. – 380 б.

6.Әлімқұлов Т. Шығармалары.- т. 2.- Алматы: Қаз Ақпарат, 2013. – 380 б.

7.Әлімқұлов Т. Шығармалары.- т. 3.- Алматы: Қаз Ақпарат, 2013. – 380 б.

8.Әлімқұлов Т. Шығармалары.- т. 4.- Алматы: Қаз Ақпарат, 2013. – 380 б.

9.Әлімқұлов Т. Шығармалары.- т. 5.- Алматы: Қаз Ақпарат, 2013. – 380 б.

10.Әлімқұлов Т. Шығармалары.- т. 6.- Алматы: Қаз Ақпарат, 2013. – 380 б.

11.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.1: Мақалалар, пьесалар.1917 – 1920.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 464 б.

12.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.2: Мақалалар, пьесалар.1917 – 1920.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 464 б.

13.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.3: Мақалалар, әңгімелер, аудармалар, пьессалар..1921 – 1929.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 424 б.

14.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.4: Зерттеулер, оқулықтар, әдеби нұсқалар.1924 – 1930.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 456 б.

15.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.5: Повестер.1927 – 1929.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 376 б.

16.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.6. Әңгіме, зерттеулер, пьессалар..1927 – 1933.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 368 б.

17.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.7: Оқулықтар.1929 – 1933.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 504 б.

18.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.8: Мақалалар, зерттеулер, очерктер, әңгімелер,аудармалар,құжаттар.1930 – 1934.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 504 б.

19.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.21: Мақалалар, пьесалар, либеретто.1941 - 1945.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 384 б.

20.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.2,1 кітап.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 424 б.

21.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.23,2 кітап.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 480 б.

22.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.24,3 кітап.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 496 б.

23.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.25,4 кітап.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 544б.

24.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.26,Ақын аға.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 408б.

25.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.45,Сөйлеген сөздер, баяндамалар, зерттеу, қолжазба, пьеса.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 384б.

26.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.46,Өмірбаян, сөйлеген сөздер, пьесалар, зерттеу, аударма.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 288б.

27.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.47,Мақалалар, тезистер, сөздер, стенограммалар, пікірлер, пьессалар, сценарийлер, зерттеу, лекция.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 456 б.

28.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.48,Сөздер, пікірлер,қолжазба, аудармалар.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 452б.

29.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.49,Мақалалар, сөздер, пікірлер, әңгімелер, сценарийлер.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 456 б.

30.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.50,Хаттар, аудармалар.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 472 б.

31.Бакитов А. Французша – орысша – қазақша, қазақша – орысша – французша дипломатиялық терминдер сөздігі. Бакитов А., Р. Жуманова. – Алматы: Фирма Орнақ ЖШС, 2013.- 380 б.

32.Балақаев М., Қазақ тілінің мәдениеті: Оқулық/ М.Балақаев, М Серғалиев. – Алматы: Дәуір – Кітап, 2013. – 240 б.

33.Бияров Б. Қазақ топонимдерінің типтік үлгілері.- Астана: Ш. Шаяхметов атындағы Тілдерді дамудың республикалық үйлес, 2013.- 432 б.

34.Джанабеков К. Орысша – қазақша ветеринарлық сөздік .- Алматы: Сөздік – Словарь, 2013.- 288 б.

35.Жанайдаров О.К. Қазақжерінің 100 аңызы = Сто легенд казахской земли = А Нundred Legends of the Kazakh Land.a book album. 1.- Алматы: «Сораба» қоғамдық қоры, 2013. – 240 б.

36.Жанайдаров О.К. Қазақжерінің 100 аңызы = Сто легенд казахской земли = А Нundred Legends of the Kazakh Land.a book album. 2.- Алматы: «Сораба» қоғамдық қоры, 2013. – 240 б.

37.История и культура казахского народа 18 – начала 20 вв. В русской периодической печати. В 10 – ти томах т.1/ Составление, вступительная статья С. Ф. Мажитов. – Астана: Парасат – Кz баспа үйі, 2010.- 400 с.

38.История и культура казахского народа 18 – начала 20 вв. В русской периодической печати. В 10 – ти томах т.2/ Составление, вступительная статья С. Ф. Мажитов. – Астана: Парасат – Кz баспа үйі, 2010.- 400 с.

39.История и культура казахского народа 18 – начала 20 вв. В русской периодической печати. В 10 – ти томах т.3/ Составление, вступительная статья С. Ф. Мажитов. – Астана: Парасат – Кz баспа үйі, 2010.- 400 с.

40.Қазақ әндері. т.1./ құраст. М. Ілиясов. - Алматы: ҚазАқпарат,2013. - 380 б.

41.Қазақ әндері. т.2./ құраст. М. Ілиясов.- Алматы: ҚазАқпарат,2013.- 380 б.

42.Қазақ әндері. т.3./ құраст. М. Ілиясов.- Алматы: ҚазАқпарат,2013.- 380 б.

43.Қабышұлы Ғ. Шығармалар жинағы.т.2. – Алматы: Қазақпарат, 2013.- 475 б.

44.Қалиұлы Ж.Тілашар = Разговорник. Оқу – әдістемелік кешені.- Астана: КАМ Медиапринт, 2013.- 316 б.

45.Қайдар Ә. Қазақ тіліндегі қос сөздер: зерттеу және сөздік.- Алматы: Сардар, 2013.- 456 б.

46.Қазақ сөздігі: Қазақ тілінің біртомдық үлкен түсіндірме сөздігі/ құраст.: Н. Уәли, Ш. Құманбайұлы, М. Малбақов, Р. Шойбеков және т.б – Алматы: Дәуір, 2013.- 1448 б.

47.Қазақстан айтыс ақындары: Анықтамалық жинақ/ Жалпы ред. басқарған Ж. Ерман; құраст. Е. Қайназар.- Алматы: Ан Арыс, 2013.- 280б.

48.Қаратаева А. Қазақ тілі: Техникалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған / А.Қаратаева, А.Мұратбеков. – Алматы: Қазығұрт, 2013.- 416 б.

49.Құқық саласының терминдер сөздігі/ Сөздікті құрастырған және жалпы редакциясын жүргізген М.А. Айымбетова. – Астана: RedGreenBlue, 2009. – 450 б.

50.Құрманбаева Ш. Қазақ тілі: Ақпарақтық технология және энергетика мамандығына арналған оқу құралы/ Ш.Құрманбаева , А. Мұратбекова. – Алматы: Қазығұрт, 2013.- 248 б.

51.Құрманбаева Ш. Қазақ тілі: Экология мамандығы на арналған тереңдете оқыту құралы/ Ш.Құрманбаева , А. Мұратбекова. – Алматы: Қазығұрт, 2013.- 128 б.

52.Қостанай облысының ономастикалық атауларының көрсеткіш анықтамалығы. – Астана: Зерде, - 2008. – 160б.

53.Қызылорда облысының ономастикалық атауларының көрсеткіш анықтамалығы. – Астана: Зерде, 2008№ - 160 б.

54.Куянбаев Ә. Кеме құрлысының сөздігі: орысша – ағылшынша – қазақша/ Ә.Куянбаев,Н. Сабирова. - Алматы: Сөздік – Словарь, 2013.- 192 б.

55.Мадиева Т. Бастауыш топқа арналған жаттығулар жинағы. – Астана: Ш. Шаяхметов атындағы Тілдерді дамытудың республикалық үлесі, 2013.- 256 б.

56.Мамырбекова Г. Әбілғазы баһадүр ханның «Түркі шежіресінің» тезурус сөздігі/ Г.Мамырбекова, А. Сейтбекова. – Алматы: Фирма Өрнек ЖШС, 2013.- 480 б.

57.Медеубекұлы С. Баспа және полиграфия терминдерінің түсіндірме сөздігі/ С.Медеубекұлы, Б. Омарова Р. Әбдиева. – Алматы: Сөздік – Словарь, 2013.- 232 б.

58.Мырзабеков С. Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы: Оқу құралы. – Алматы: Дәуір – Кітап, 2013.- 220б.

59.Орысша – қазақша банк терминдері сөздігі = Русско – казахский словарь банковских терминов/ Тоқсанбай Сүлеймен қажы Рақымжанұлы.- Алматы: Ой- Сана баспасы, 2013.- 1152 б.

60.Орманбетұлы Н. Шығармалар жинағы.т.1. ; құраст. Аманкелді Туғанбай. – Алматы: Қазақақпарат, 2013.- 380 б.

61.Орманбетұлы Н. Шығармалар жинағы.т.2. ; құраст. Аманкелді Туғанбай. – Алматы: Қазақақпарат, 2013.- 380 б.

62.Омашұлы Д. Заңнама ұғымдарының тезаурусы.- Алматы: Сөздік – Словарь, 2013.- 192 б.

63.Орфографиялық сөздік: Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған/ Құраст.: Н. Уәли, Қ. Күдеринова, А Фазылжанова, Ж. Исаева, Н. Әміржанова.- Алматы: Дәуір, 2013.- 720 б.

64.Тоқсанбай, Сүлеймен қажы Рақымжанұлы. Пошта қызметтері саласында жиі қолданылатын сөз тіркестерінің қазақша – орысша және орысша – қазақша сөздігі – Казахско русский и русско – казахский словарь почтовых терминов и словосочитаний, часто употребляемых в сфере почтовых услу С.Қ. Тоқсанбай. – Алматы: Ой –Сана баспасы, 2013.- 1152 б.Шалгинбаева Р. Немісше – орысша – қазақша, қазақша – орысша – немісше дипломатиялық терминдер сөздігі. – Алматы: Фирма Орнак ЖШС, 2013.- 396 б.

65.ХХ ғасыр басындағы қазақ тілі жөніндегі зерттеулер/ құраст. О. Жұбаева. – Алматы: Қазығұрт, 2013.- 640 б.

скачать dle 10.6фильмы бесплатно

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.