Популярные новости
Информационный бюллетень новых поступлений

1.Асабаев З. Өмір өрнектері.- Алматы: Білім, 2014.- 224 б.

2.Айтқожа М. Көп томдық шығармалар жинағы. 7 т. – Алматы: Қазығұрт, 2014.- 384 б.

3.Ақан, сері Қорамсаұлы. Шығармалары. – Алматы: Нұрлы Рrtss.kz, 2014.- 288 б. – (Ақындар аманаты)

4.Алаш көсемсөзі: жер мәселесі.т.1 – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2014.- 400 б.

5.Алтынбеков К. Возрождение сокровища Казахстана: Опыт научной реставрации.- Алматы: Остров Крым, 2014.- 360 с.: ил.

6.Антология педогогической мысли Казахстана. 2 –т./ Калиев С., Аюбай К. – составители. – Алматы: Сөздік – Словарь, 2014.- 400 с.

7.Ашири, АхметжанПроизведения. т.1: Роман, повести, рассказы, генеральныйдиректор Асқар Алтай. – Алматы: Арда +7, 2014.- 320 б.

8.Ашири, Ахметжан Произведения. т.2: Роман, повести, рассказы, генеральныйдиректор Асқар Алтай. – Алматы: Арда +7, 2014.- 376 б.

9.Асфендиаров С. Шығармалары Төрттомдық шығармалар жинағы. т.1 – Алматы: Ел – шежіре, 2014.- 368 б.

10.Асфендиаров С. Шығармалары Төрттомдық шығармалар жинағы. т.2 – Алматы: Ел – шежіре, 2014.- 376 б.

11.Асфендиаров С. Шығармалары Төрттомдық шығармалар жинағы. т.3 – Алматы: Ел – шежіре, 2014.- 408 б.

12.Асфендиаров С. Шығармалары Төрттомдық шығармалар жинағы. т.1 – Алматы: Ел – шежіре, 2014.- 408 б.

13.Ахмад, һади Мақсуди. Ислам ғибадаты (Ғибадаты - исламия) һ. М. Ахмад; Аударған Хасан Аманқұлов. – Алматы: Баспалар үйі, 2014.-272 б.

14.Әлмашұлы, Жолтай (Жұмат). Ел мен Елес: Әңгімелер, новеллалар, шағын хикаялар, драмалық хикаяттар. – Астана: Нұр – Астана, 2014.- 480 б.

15.Әбдірайым, Толымбек. Ағыл тегіл: Деректі әңгімелер, эсселер.- Алматы: Арда + 7, 2014.- 224 б.:

16.Әбілдинов Қайрат. Ағайынды Байшолақовтар =Братья Байшолаковы.- Астана: Жарыс, 2014.- 384 б.: 16 б. жапсырма - (Спорт саңлақтары).

17.Әбу, Хамид Мұхаммед әл – Ғазали. Жан тәрбиесі: Дін туралы білімдердің қайта жандануы кітабынан Араб тілінен аударған және түсініктерін жазған Жалғас Садуахасұлы. – Алматы: Баспалар үйі, 2014.- 128 б.

18.Әбу, Хамид Мұхаммед әл – Ғазали. Бақытқа жету әліппесі / Аударған Тұрсынәлі Айнабеков. – Алматы: Баспалар үйі, 2014.- 152 б.

19.Әбу, Хамид Мұхаммед әл – Ғазали. Аллаға махаббат: Дін туралы білімдердің қайта жандануы кітабынан Араб тілінен аударған және түсініктерін жазған Жалғас Садуахасұлы. – Алматы: Баспалар үйі, 2014.- 64б.

20.Әбдісалан / құрастырушы Қ. Рысбек. – (Спорт саңлақтары).

21.Әбдірәсілқызы, Айнұр. Дін. Дәуір. Дәстүр: Зерттеулер, мақалалар, сұхбаттар.- Алматы: Баспалар үйі, 2014.- 293 б.

22.Әшімжан, Жанарбек. Панда жылаған жаз.- Алматы: Сөздік – Словарь, 2014.- 320 б.

23.Әмірбек,Көпен. Көрмейін десем көзім бар. – Алматы: Ой – Сана баспасы, 2014. – 416 б.

24.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.9: Мақалалар, зерттеулер, очерктер,пьесалар. 1934 – 1935.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 456 б.

25.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.10: Мақалалар, зерттеулер, очерктер, әңгімелер,аудармалар. 1932 – 1936.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 456 б.

26.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.11: Мақалалар, зерттеулер, очерктер, пьесалар, әдеби нұсқа. 1935 - 1937.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 440 б.

27.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.12: Мақалалар, оқулық, әдеби мұра. 1936 – 1938 .- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 416 б.

28.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.13: Мақалалар, пьесалар. 1935 – 1938.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 400 б.

29.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.14: Мақалалар, зерттеулер, пьесалар, либреттолар,. 1936 – 1939.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 376 б.

30.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.15: Мақалалар, зерттеулер, пьесалар. 1937 -1940.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 392 б.

31.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.16: Мақалалар, зерттеулер, пьесалар. 1936 -1941.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 400 б.

32.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.17: Мақалалар,аудармалар. 1936 – 1944.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 376 б.

33.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.18: Мақалалар, зерттеулер, очерктер, әңгімелер,пьесалар. 1935 – 1942.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 456 б.

34.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.19: Мақалалар, очерктер, сценарийлер, либреттолар. 1942 – 1945.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 400 б.

35.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.20: Мақалалар, очерктер, киносценарий, балет либреттолары , пьесалар. 1942 – 1945.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 400 б.

36.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.27: Мақалалар, зерттеулер,пьеса. 1943 – 1946.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 448 б.

37.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.28: Мақалалар, зерттеулер,әңгіме,пьеса. 1946 – 1949.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 440 б.

38.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.29 : Мақалалар, зерттеулер, әдеби сценарий, әңгімелер,пьеса. 1935 – 1942.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 456 б.

39.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.30: Мақалалар, зерттеулер, аударма. 1949 -1952.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 428 б.

40.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.31: Мақалалар, либретто, пьесалар. 1951 – 1954.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 402 б.

41.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.32 : Мақалалар, киносценарийлер 1951 -1954.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 412 б.

42.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.33: Мақалалар, кино - әңгіме,пьеса. 1953 -1955.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 432 б.

43.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.34: Мақалалар, очерктер,қолжазбалар. 1954 - 1956.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 416 б.

44.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.35: Мақалалар, зерттеулер. 1956 -1957.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 416 б.

45.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.36: Мақалалар,күнделік. 1956 - 1958.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 408 б.

46.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.37: Мақалалар,пьеса жоспары, деректер. 1958 -1959.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 432 б.

47.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.38: Мақалалар, зерттеулер, очерктер,қолжазбалар.1959 – 1960.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 456 б.

48.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.39: Роман, роман жоспары, деректер. 1959 - 1961.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 352 б.

49.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.40: Мақалалар, баяндамалар, қолжазба. 1959 -1961.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 280 б.

50.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.41: Мақалалар, зерттеулер. 1952 -1961.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 288 б.

51.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.42: Мақалалар, зерттеулер, лекциялар,пьеса. 1935 -1961.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 296 б.

52.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.43: Мақалалар, зерттеулер. 1923 - 1955.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 328 б.

53.Әуезов ,Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман – эпопея.т.44: Баяндамалар, пікірлер, сөздер, лекциялар, зерттеу. 1950 - 1960.- Алматы; Дәуір: Жібек жолы, 2014.- 320 б.

54.Бақтыбай, Жолбарысұлы. Шығармалары. Ж.Бақтыбай, С. Майлықожа. – Алматы: Нұрлы Рrtss.kz,2014.- 288 б. (Ақындар аманаты).

55.Байпаков, К.М. Выдающиеся археологические памятники Казахстана/ К. М.Байпаков, Д.А Воякин. Алматы: Асыл сөз, 2014.- 504 с.:

56.Балуан ,Шолақ. Шығармалары: Әндері, өлең – жырлары. Естеліктер, мақалалар, аңыз; құрастырған Балжан Хабдина. – Алматы: Рух БГ баспасы, 2014.- 320 б.

57.Балқы, БазарОңдасұлы.Шығармалары/ Б.О.Балқы, Қ. М. Құланаян. – Алматы: Нұрлы Рrtss.kz,2014.- 288 б. (Ақындар аманаты).

58.Боранбаев, Жарылқасын. Шығыс шайырларының соңы – Шәді ақын: Тарихи танымдық басылым / Ж. Боранбаев. – Алматы: Білім, 2014.- 272 б.

59.Бодаубай, Б. Прокурордың ажалы. Повестер, роман.- Астана: Нұр – Астана, 2014.- 480 б.

60.Бораш,Қ. Жұмыр жердің жұмағы.- Алматы: Баспагерлер мен кітап таратушылар ассоциациясы, 2014.- 320 б.: суреті.

61.Гафоров, Авдувохид. Еліне елеулі елбасы: Нұрсұлтан Назарбаев – саясат майданының қайраткері.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы,2014.- 274 б.

62.Валиханов Ч. Собрание сочинений 1 т. – Алматы: Алатау, 2010 г. – 432 стр.

63.Валиханов Ч. Собрание сочинений 2 т. – Алматы: Алатау, 2010 г. – 420стр.

64.Валиханов Ч. Собрание сочинений 3 т. – Алматы: Алатау, 2010 г. –

432 стр.

65.Дулат, Бабатайұлы. Шығармалары/ Б. Дулат, Ө.Ш. Махамбет. – Алматы: Нұрлы Рrtss.kz,2014.- 288 б.(Ақындар аманаты).

66.Досмұхамбетов Т. Намыс сардары.- Астана: Жарыс, 2014.- 248 б.: 32 б. жапсырма.

67.Есали , Айнаш. Махабатқа сенуге көмектесіңізші... Новеллалар, очерктер, эсселер, мөлтек сыр.- Алматы: Раритет, 2014.- 224 б.

68.Есдәулет.Ұ.Үш томдық шығармалар жинағы. Өлеңдер, балладалар,верлибрлер, поэмалар. т.1. - Алматы: Қазығұрт, 2014.- 392 б.

69.Есдәулет.Ұ.Үш томдық шығармалар жинағы. Топтамалар. Мистикалық жырлар. т.2: Киіз кітап - Алматы:, 2014.- 384 б.

70.Есдәулет.Ұ.Үш томдық шығармалар жинағы. Эсселер, естеліктер, қолжазбалар мен еркін баяндаулар. т.3. - Алматы: Қазығұрт, 2014.- 392 б.

71.Ерубаев, Саттар. Шығармалары: Роман, өлең- жырлар, әңгімелер, сықаққа сын, көсемсөз. Естеліктер, мақалалар: құрастырғанда: Балжан Хабдина, Бейбіт Қойшыбаев. – Алматы: Рух БГ баспасы, 2014.- 480 б.: 8 жапсырма бет.

72.Жанайдаров, Орынбай Куленович. Қазақ жерінің 100 аңызы = Сто легенд казахской земли = A Hundred Legends of the Kazakh Land. a book album. 3.- Алматы: «Сороба» қоғамдық қоры, 2014.- 240 б.

73.Жанайдаров, Орынбай Куленович. Қазақ жерінің 100 аңызы = Сто легенд казахской земли = A Hundred Legends of the Kazakh Land. a book album. 4.- Алматы: «Сороба» қоғамдық қоры, 2014.- 240 б.

74.Жайлыбай, З. Күн көзінде мұз жатпас. Раритет, 2014.- 240 б.

75.Жамбыл, Жабаев. Шығармалары.- Алматы: Нұрлы Рrtss.kz, 2014.- 288. б.(Ақындар аманаты).

76.Жетекбай, Болат. Жаңғақтың ойы.- Алматы: Жазушы, 2014.- 160 б.

77.Жұбаниязов, Сәндібек. Сыр: Өлеңдер.- Алматы: Жазушы, 2014.- 192 б.

78.Жұмабек, Сайлаубек. Таңдамалы шығармалары. т.3.- Алматы: Ан Арыс, 2014 ж. – 288 б.

79.Иманасов, Сәкен. Шығармалар жинағы. т.1: Өлеңдер М. Е. Иманасова – жинақты баспаға ұсынған; Қ. Құрманали – арнаулы редакторы. – Алматы: Алатау, 2014.- 384 б.

80.Иманасов, Сәкен. Шығармалар жинағы. т.2: Өлеңдер М. Е. Иманасова – жинақты баспаға ұсынған; Қ. Құрманали – арнаулы редакторы. – Алматы: Алатау, 2014.- 384 б.

81.Исаұлы, Мұхитдин. Иман мен дәстүр хикметтері.- Алматы: Баспалар үйі, 2014.- 216 б.

82.Из истории депортаций. Казахстан. 1935 – 1939г.г. Сборник документов. – Алматы: LEM6 20147- 740 c.

83.Имам, Ағзам Әбу Ханифа. Имам Әбу Ханифа өсиеті. Араб тілінен аударған Ризабек Ілімбаев. – Алматы: Баспалар үйі, 2014.- 40 б.

84.Имам, Ағзам Әбу Ханифа.Әл – фиқһул әкбәр (Ең үлкен фикһ). Араб тілінен аударған Ризабек Ілімбаев. – Алматы: Баспалар үйі, 2014.- 48 б.

85.Исламдағы өзекті мәселелер жайындағы сұрақ – жауаптар. Құраст. А Әбдірәсілқызы, жауапты редакторы Б. Кулекеев. – Алматы: Баспалар үйі, 2014.- 160 б.

86.Кәріпжан, Аманғазы. Сана суреттері.- Алматы: Жазушы, 2014.- 208 б.

87.Қалмахан, Ержан Сейтұлы. Матуриди ақидасы – Әбу Ханифа ілімінің жалғасы.- Алматы: Баспалар үйі, 2014.- 80 б.

88.Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Орталық музей қорындағы шығыс монеталары =Восточные монеты из фондов Центрального Государственного музея Республики Казахстан – Oriental coins from collection of the central state museum of the republic of Kazakhstan: Иллюстрацияланған ғылыми каталог. т.1, 2 – кітап: Шағатай монеталарының Алматы көмбесі. – Алматы: Азия – Арна, 2014.- 320 б.

89.Мәделі, Жүсіпқожаұлы. Шығармалары/ Ж. Мәделі, Қ.Қ. Шортанбай.- Алматы.- Нұрлы Рrtss.kz, 2014.- 288. б. (Ақындар аманаты).

90.Михайлов, В. Год козла: Сатира, юмор.- Алматы: Нұр – пресс, 2014.- 480 б.

91.Мұхаммед, ибн Мұхаммед әш – Шымыр би Алты Бармақ. Мағарижун нүбүууа Мұхаммедтің Пайғамбарлық дәлелдері (Дәлали нүбууат Мұхаммади) ХV ғ. 1 – кітап – Алматы: Баспалар үйі, 2014.- 320 б.

92.Мұхаммед, ибн Мұхаммед әш – Шымыр би Алты Бармақ. Мағарижун нүбүууа Мұхаммедтің Пайғамбарлық дәлелдері (Дәлали нүбууат Мұхаммади) ХV ғ. 2 – кітап – Алматы: Баспалар үйі, 2014.- 320 б.

93.Найманбаев , Қалдарбек. Даңқ тұғырында.Деректі хикаяттар.- Алматы: Білім, 2014.- 264 б.

94.Нұржеке – ұлы, Бексұлтан. Шығармалар мен аудармалар.12 т: Томпыш. – Алматы: Жалын баспасы, 2014 ж. – 400 б.

95.Нұржеке – ұлы, Бексұлтан. Шығармалар мен аудармалар.13 т: Сүйкімді дос. – Алматы: Жалын баспасы, 2014 ж. – 512 б.

96.Нұсқабаевұлы, Жарылқасын. Енші: Әңгімелер, повестер, естеліктер.- Алматы: Білім, 2014.- 352 б.

97.Оразбаев, Иранбек Әбітайұлы (Иран - Ғайып) Хайуандық комедия.- Алматы: Ан Арыс, 2014.- 720 б.

98.Оңғаров, Ершат. Қазақ мәдениеті және ислам құндылықтары.- Алматы: Баспалар үйі, 2014.- 352 б.

99.Сақ, Қайрат. Алаш мұрасы.- Алматы: Қазығұрт, 2014.- 288 б.

100.Сара саңлақ/ құраст. Ш. Бейсенова – Әшімбаева.- Алматы: Жазушы, 2014.- 432 б.: 16 б.фотожапсырма.

101.Сегізбайұлы, Кәдірбек. Таңдамалы шығармалар.Роман. 5т: Біз қалада тұрамыз/ К. Сегізбайұлы.- Алматы: Жалын баспасы, 2014 ж. – 384 б.

102.Сейілхан, Роза. Ақ бұлттар:Өлеңдер.- Алматы: Ан Арыс, 2014.- 256 б.

103.Саяси сана саңлақтары (ХІХ – ХХ ғғ.)/ орыс тілінен аударған Ғосман Төлеғүлұлы. – Алматы: Сардар, 2014.- 496 б.

104.Сәбира Майқанова: Фотоальбом / құраст. Г.Әбдірашитова. – Алматы: Өнер 21 ғасыр, 2014.- 320 б. – (Халық перзенті).

105.Сопы, Аллаяр. Сәбатүл ажизин (Әлсіздердің табандылығы) Түркі – шағатай тілінен аударып түсініктемелерін жазған Зәріпбай Жұманұлы Оразбай.- Алматы: Баспалар үйі,2014.- 320 б.

106.Сүйінбай, Аронұлы. Шығармалары. – Алматы: Нұрлы Рrtss.kz, 2014.- 288. б.(Ақындар аманаты).

107.Стандарты СИБИД для издательского дела Казахстана: Система стандартов по информации, библиотечномуи издательскому делу / сост., Ж. Сейдуманов, Д. Дербисалина.- Алматы: Ассоциация издателей и книгораспространителей Казахстана, 2014.- 232 с.

108.Топжарған. Шәкен Аймановтың 100 жылдығына арналады/ құраст. Т. Смайлова.- Алматы: Раритет, 2014.- 400 б.: 2 вкл.

109.Тілешов, Е. Алаш қозғалысы: Энциклопедиялық анықтамалық / Е. Тілешов, Д. Қамзабекұлы.- Алматы: Сардар, 2014.- 528 б.

110.Телжанов, Қанафия. Өмір жолында= На жизненном пути – On lifejourney.- Алматы: Асыл сөз, 2014.- 296 б.

111.Төлебаев М. Қазақ аспаптар оркестріне лайықталған шығармалары. 1 – кітап.Жинақты баспаға ұсынған: Д.Ғ. Төлебаева. – Алматы: Алматы.- Болашақ, 2014.- 200б.

112.Тұрлыбек, Доқтырхан. Өмірдің сегіз сәті: Хикаяттар, әңгімелер, әзіл – сықақтар.- Алматы: Ан Арыс, 2014.- 288 б.

113.Өмірзақов, Ахмет. Ақиқаттың рухы: Өлеңдер мен поэма.- Алматы: Қазығұрт, 2014.- 136 б.

114.Шаймерденұлы, Ербол. Шығармалары. т.4. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2014.- 320 б.

115.Шаймерденұлы, Ербол. Шығармалары. т.5. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2014.- 320 б.

116.Шаймерденұлы, Ербол. Шығармалары. т.6. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2014.- 272 б.

117.Шашкова, Любовь. Раскажи мне о себе. – Алматы: Нұр пресс, 2014.- 400 стр.

118.Шәкен Айманов: Кітап – альбом / құраст. Қ. Бегалин.- Алматы: Өнер 21 ғасыр, 2014.- 320 б. – (Халық перзенті).

119.Шохаев, Еркінбек Керімбекұлы. Исламдағы дінаралық диологтың орны.- Алматы: Баспалар үйі, 2014.- 208 б.

120.Ыдырысов, Әбілфайыз. Таңшолпан: роман – хикая. т.1: Аңсаған менің әнімсің...- Алматы: Алатау,2014.- 576 б.

121.Ыдырысов, Әбілфайыз. Таңшолпан: роман – хикая. т.2: Қосылған қос өзен секілденіп...- Алматы: Алатау, 2014.- 576 б.

122.Ыдырысов, Әбілфайыз. Таңшолпан: роман – хикая. т.3: Аққулар асқан асулар.- Алматы: Алатау, 2014.- 576 б.

123.Ыдырысов, Әбілфайыз. Таңшолпан: роман – хикая. т.4: Бірге ұшып барамыз болашаққа.- Алматы: Алатау, 2014.- 576 б.

124.Ұзақов, Бегабат. Жантаза: Әңгімелер.- Алматы: Қазығұрт, 2014.- 168 б.

скачать dle 10.6фильмы бесплатно

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.