Новые книги - Жаңа кітаптар 2018
Новые книги - Жаңа кітаптар 2018

1. Азербаев, Кенен. Сочинения. Пятитомник.т.5: Песни гор и степей/ К. Азербаев.- Алматы: Келешек баспасы, 2017.- 260 б.
2. Абдыгалиулы, Берик. Войско Алаш. Казахские части в составе Белой армии (1918 – 1920г.г) /Б. Абдыгалиулы.- Астана: Фолиант, 2017.- 416 с.
3. Әзірбаев, Кенен. Шығармалары.- Бестомдық: Өлеңдер, термелер, толғаулар. т.1: Менсүйемін халқымды/ К. Әзірбаев. – Алматы: Келешек баспасы.- 2017.- 448 б.
4. Әзірбаев, Кенен. Шығармалары.- Бестомдық: Айтыстар мен дастандар. т.2: Жарыстым талай елдің жүрегімен / К. Әзірбаев. – Алматы: Келешек баспасы.- 2017.- 208 б.
5. Әзірбаев, Кенен. Шығармалары.- Бестомдық: Әндер мен күйлер т.3: Жан серігім домбыра / К. Әзірбаев. – Алматы: Келешек баспасы.- 2017.- 280 б.
6. Әзірбаев, Кенен. Шығармалары.- Бестомдық: Аңыздар. т.4: Аңыздар сыры / К. Әзірбаев. – Алматы: Келешек баспасы.- 2017.- 404 б.
7. Әлмашев, Жолтай. Тоғыз тұңғиық: Хикаяттар, әңгімелер, әфсәналар / Ж. Әлмашев. – Астана: Нұра – Астана, 2017.- 424 б.
8. Бәкір, Әбдіжәлел. Тіл тұғыры / Ә. Бәкір.- Астана, 2017.- 176 б.
9. Бозоқ аруы: танымдық - көпшілік басылым / құраст. Ш. Бейсенова, Ж. Әскербекқызы.- Астана: Фолиант, 2017.- 208 б. – (Ұлы дала арулары).
10. Жақанова, Ж.Р. Қазақ тілі: Базалық деңгей. Оқу құралы / Ж.Р. Жақанова, Д.М. Жұмагелдина.- Астана, 2017.- 148 б.
11. Жақанова, Ж.Р. Қазақ тілі: Қарапайым деңгей. Оқу құралы / Ж.Р. Жақанова, Д.М. Жұмагелдина.- Астана, 2017.- 118 б.
12. Жиенбаев, Сағи. Он томдық шығармалар жинағы: Армян халық эпосы. т.4: Давид Сасунский / С Жиенбаев. – Алматы: Мерекенің баспалар үйі, 2017.- 400б.
13. Жүнісбек, Әлімхан. Төл әліпби –төл жазу мәселелері: А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты / Ә. Жүнісбек.- Алматы: Дайк – Пресс, 2017.- 323б.
14. Момынова, Бағдан. Қазақ ым- ишараттарының түсіндірме сөздігі / Б. Момынова.- Астана: А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, 2017.- 288 б.
15. Заң терминдері мен ұғымдарының қазақша – орысша – ағылшынша, ағылшынша – орысша – қазақша сөздігі = Казахско – русско – английский, англо – русско – казахский словарь юридических терминов и понятий / құраст. Ш.Ш. Жалмаханов, Г. Ы. Байғонысова, Н.П. Жданович. – Астана, 2017.- 373 б.
16. Кванттелген мәтіндердің және тест түріндегі тапсырмалардың әзірлемесі / құраст. А. А. Аменова. – Бесқарағай, 2017.- 71 б.
17. Көпіш, Әшірбек. Мәңгілік майдан: Роман – диология. 1 – кітап: Ұланғайыр / Ә. Көпіш.- Алматы: Өнер, 2017.- 336 б.
18. Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі: Энциклопедия. 1 – т: А-Д. – Алматы: ТОО «Алем Даму Интеграция», 2017.- 856 б.: иллюстрацияланған.
19. Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі: Энциклопедия. 2 – т: Г-З. – Алматы: ТОО «Алем Даму Интеграция», 2017.- 832 б.: иллюстрацияланған.
20. Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі: Энциклопедия.3 – т: З- Қ. – Алматы: ТОО «Алем Даму Интеграция», 2017.- 832 б.: иллюстрацияланған.
21. Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі: Энциклопедия. 4 – т: Қ- Ө. – Алматы: ТОО «Алем Даму Интеграция», 2017.- 832 б.: иллюстрацияланған.
22. Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі: Энциклопедия. 5 – т: П- Я. – Алматы: ТОО «Алем Даму Интеграция», 2017.- 816 б.: иллюстрацияланған.
23. Қазақ афаризмдері: Ақыл – ой антологиясы: бағзыдан – бүгінге дейін / құраст. Е. Шаймерденұлы.- Астана: Фолиант, 2017.- 312 б.: суретті.
24. Қазақстан – Ресей = Казахстан – Россия: Әдеби альманах – Литературный альманах . – Алматы: Жібек Жолы, 2017.- 512 б.: 16 қос.
25. Қазақ сөзі. 1200 сөз: Оқу – әдістемелік кұрал / Е. Тілешов,Л. Есбосынова, М. Дәрменова, Е. Шынатай, Д. Оспанова. – Астана: Ш. Шаяхметов атындағы тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру – әдістемелік орталығы, 2017.- 176 б.
26. Қазақстан Республикасы. Әкімшілік – аумақтық бірліктер атаулар. Анықтамалық: А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты / Справочник. Республики Казахстан. Названия административно- территориальных единиц. – Алматы: Дайк – Пресс, 2017.- 604 б.
27. Қазақ энциклопедиясы: Энциклопедиялық анықтамалық / Бас. ред.Ж. Тойбаева. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2017.- 368 б.
28. Қазақ энциклопедиясы: Энциклопедиялық анықтамалық / Бас. ред. Ж.Тойбаева. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2017.- 368 б.
29. Қасқабасов, Сейіт. Таңдамалы: Әр жылғы зерттеулер. т.4: Фольклор иірімдері / С. Қасқабасов; Құраст. Жанат Айтмұхамбетова. – Астана: Фолиант, 2017.- 328 б.
30. Қазақ халық композиторларының әндері / Құраст. Мереке Құлкенов. – Алматы: Мерекенің баспалар үйі, 2017.- 224 б.
31. Қазақ халық әндері / Құраст. Мереке Құлкенов. – Алматы: Мерекенің Мерекенің баспалар үйі, 2017.- 160 б.
32. Қазақ тілі сабағында қолданылатын ойын түрлері: Ойындар жинағы (Бастауыш деңгей А1, А2) / Жалпы ред. Ж.А.Ізтұяқ.- Тараз, 2017. – 75 б.
33. Қазақ тілін оқытуда жағдаяттық тапсырмаларды қолдану: Әдістемелік құрал / құраст. А.Б. Мурсалимова.- Өскемен: ШҚ лингвистикалық орталығы, 2017.- 63 б.
34. Қытайша – қазақша үлкен сөздік / Құрастырғандар Д. Мәсімханұлы, А. Әбиденқызы.- Алматы: Эксклюзив КА, 2017.- 1032 б.
35. Құрманбайұлы, Шерубай. Жаңа атаулар мен жаңа қолданыстар (2012 - 2017) / Ш.Құрманбайұлы. – Алматы: Керемет медиа, 2017 – 288б.
36. Құмарұлы, Кәп. Қос шалқар: Жыр жинағы / К. Құмарұлы, Е. Мұқамәдиқызы; құраст. Д. Кәпұлы. – Астана: Фолиант, 2017.- 320 б.
37. Назарбаев, Нұрсұлтан. Көші – қон және қазақ әлемі: Баяндамалар, мақалалар және сыр – сұхбаттар / Н. Назарбаев.- Астана: Фолиант, 2017.- 360 б.
38. Оқытудағы жаңа әдіс – тәсілдер қоржынан / құраст. Н. Қ. Есболсын.- Қызылорда: №10 дарынды балаларға арналған облыстық «Білім - инновация» лицейі, 2017.- 127 б.
39. Сабырбаев, Қайрат.Дүлділдер дүбірі: Жыр жинағы / Қ. Сабырбаев. – Астана: Фолиант, 2017.- 224.- 224 б.
40. Сарай Әнес. Шығармалары: Повестер мен әңгімелер. т. 1: Ақ тымық түн / Ә. Сарай. – Астана: Фолиант, 2017.- 320 б.
41. Сартқожаұлы, Қаржаубай. Тас кітаптың құпиясы / Қ. Сартқожаұлы.- Астана, 2017.- 383 б.
42. Сыздықова, Рабиға. Көптомдық шығармалар жинағы. т. 9: Язык «Жами ат – тауарих Жалари»/ Р. Сыздықова.- Алматы: Ел – шежіре, 2017.- 242 б.
43. Сыздықова, Рабиға. Көптомдық шығармалар жинағы. т. 10: Ауызша дамыған қазақ әдеби тілі / Р. Сыздықова.- Алматы: Ел – шежіре, 2017.- 423 б.
44. Сыздықова, Рабиға. Көптомдық шығармалар жинағы. т. 11: Көркем мәтінді лингвистикалық талдау / Р. Сыздықова.- Алматы: Ел – шежіре, 2017.- 223 б.
45. Тарази, Әкім. Шығармалары: Драмалар. т.8: Күлмейтін комедия / Ә. Тарази. – Астана: Фолиант, 2017.- 408б.
46. Тілдерді оқытудың тиімді әдіс – тәсілдері / Құрастырғандар. З. Қожакеева, Ж. Елесбаева, М. Болысбекова. – Талдықорған: Алматыоблысының «Тіл» оқу – әдістемелік орталығы МКМ, 2017.- 88 б.
47. Тұрлыбекова, Ж. А. Менің алғашқы 500 сөзім / Ж.А. Тұрлыбекова.- Астана:Ш.Шаяхметова атындағы тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру – әдістемелік орталығы, 2017.- 124 б.
48. Үшоңыр: Кітап Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың шығармаларынан алынған үзінділерге негізделген / Жинақты құраст. – В. Титенев. – Астана: Тау қайнар, 2017.- 240 б.
49. Шайдаров, Мажит. Латынша медициналық терминдердің түсіндірме сөздігі / М. Шайдаров, М. Ахметов.- Алматы: ЖК «Тарпанбаева А.Ш.», 2017.- 556 б.
50. Шанин, Жұмат. Арқалық батыр: Пьессалар мен мақалалар / Ж. Шанин: құраст. Р. Нұрғалиев.- Алматы: Өнер 21 ғасыр, 2017.- 384 б.скачать dle 10.6фильмы бесплатно

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.